Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3751 0f2b 390
Dante
Reposted frombackground background viaKurtswife Kurtswife
8224 c5d7 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viaKurtswife Kurtswife
1191 64fb 390
Bo­wiem słuszność ma fi­lozof, który mówi, że gra­nica między szczęściem a me­lan­cho­lią nie grub­sza jest aniżeli os­trze noża.

Virginia Woolf- “Orlando” (via kapsel-od-heinekena)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaMagnolia11 Magnolia11
Love
Reposted fromweheartit weheartit viaforget forget
masz mnie bronić... więc broń mnie przed najgorszym zagrożeniem, jakim jestem ja sama.
— K.
Reposted fromkatalama katalama viaforget forget
3684 f8fc 390
Reposted fromcaraseen caraseen viaforget forget
5635 8460 390
Reposted fromladies-warriors ladies-warriors viaforget forget
Aw
Reposted fromweheartit weheartit viaforget forget
0144 fdd4 390
Reposted fromscorpix scorpix viaforget forget

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

— jachcenajamajce
Reposted fromamilamija amilamija viaforget forget
7898 9b7e 390
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viaforget forget
4890 842d 390
Reposted fromkatisz katisz viaforget forget
q u 1 m k ☯ | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaforget forget
3075 1b7a 390
Reposted frommorela morela viaMagnolia11 Magnolia11
3844 cd44 390
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viaMagnolia11 Magnolia11
Jest piękny i nieosiągalny. To połączenie, któremu nie można się oprzeć".
— Dotyk Crossa
Reposted fromkarna karna vianotforgetme notforgetme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl